Informacije o testovima inteligencije

IQ test je zbroj različitih pitanja koja imaju za cilj da utvrde razinu inteligencije testiranih osoba. Naš test se sastoji od 30 pitanja. On sadrži prostorne, matematičke, logičke i jezične zadatke, a također i pitanja iz opće kulture. Vaše vrijeme za ovaj test je 25 minuta.

Što je inteligencija? To je sposobnost osoba da dobivaju nova znanja i koristeći ih da mogu rješavati različite probleme, i da razvijaju svoje apstraktno, prostorno i logičko mišljenje.

Termin IQ je prvi uveo njemački psiholog William Stern u 1912. godini. On je predložio test kao metodu za izbor djece s većim IQ-om, kao i da odredi koje dijete ima nižu razinu od prosječne razine inteligencije, kome je potrebno posebno obrazovanje.

U današnjem vremenu, IQ testovi su uglavnom za odrasle, a ne za djecu. Oni se pripremaju da odrede intelektualne i mentalne sposobnosti, uspoređujući rezultate testiranih osoba s rezultatima svih onih koji su riješili test.